Skript

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Choose Tools - Macros - Organize Macros - BeanShell/Javascript/Python.

Fra grensesnittet med faner:

On the Tools menu of the Tools tab, choose Javascript/Beanshell/Python.


Makroer

Velg en makro eller et skript fra Mine makroer, Programmakroer eller et åpent dokument. For å se tilgjengelige makroer eller skript, dobbeltklikk på en oppføring.

Kjør

For å kjøre et skript, velg et skript i listen og klikk deretter Kjør.

Opprett

Oppretter et nytt skript. Standard skriptredigering åpnes etter at du har skrevet inn et navn for skriptet.

Skriv inn et navn for skriptet.

Rediger

Åpner standard skriptredigeringsprogram for operativsystemet ditt.

Gi nytt navn

Åpner en dialogboks der du kan endre navnet på det valgte skriptet.

Slett

Ber deg om å slette det valgte skriptet.

Supporter oss!