Basic Maro velger

Velger den grunnleggende makroen som skal kjøres. Finn makroen ved å velge beholderen, biblioteket, modulen og makronavnet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - Makroer - Kjør makro.


Bibliotek

Viser eksisterende makrobeholdere, grunnleggende makrobiblioteker og grunnleggende moduler for gjeldende applikasjon og eventuelle åpne dokumenter.

Makro navn

Viser de grunnleggende makroene for den valgte modulen. Velg en makro og klikk Kjør.

Beskrivelse

Supporter oss!