Ta opp makro

Records a new macro. Only available, if macro recording feature is enabled in - LibreOffice - Advanced.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Makroer → Opptak av makro.


Stopp opptak

Stopp opptaket av makroen.

Supporter oss!