LibreOffice Basic Makroer

Åpne et dialogvindu der du kan organisere makroer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - Makroer - Organiser makroer - Grunnleggende, eller trykk +F11 (hvis ikke tilordnet av systemet ditt).


Makronavn

Viser navnet på den valgte makroen. For å opprette eller endre navnet på en makro, skriv inn et navn her.

Makro fra/lagre makro i

Her vises biblioteker og moduler du kan bruke til å åpne eller lagre makroer. For å lagre en makro sammen med et dokument åpner du først dokumentet og deretter denne menyen.

Kjør/lagre

Kjører eller lagrer gjeldende makro.

Tildel

Åpner dialogvinduet Tilpass, der du kan tildele den valgte makroen til en menykommando, en verktøylinje eller en hendelse.

Rediger

Starter LibreOffice Basic-editoren og åpner den valgte makroen eller dialogboksen for redigering.

Ny/slett

Oppretter en ny makro, oppretter en ny modul eller sletter den valgte makroen eller den valgte modulen.

For å opprette en ny makro i dokumentet, velg "Standard"-modulen i Makro fra-listen, og klikk deretter Ny.

For å opprette en ny modul i et bibliotek i Mine makroer-beholderen, velg det riktige biblioteket og trykk Ny. LibreOffice Basic-editoren åpnes.

For å slette en makro eller modul, velg den og klikk på Slett.

Nytt bibliotek

Lagrer den innspilte makroen i et nytt bibliotek.

Ny modul

Lagrer den innspilte makroen i en ny modul.

Organisator

Åpne menyen for organisering av makroer, der du kan legge til, redigere eller slette makromoduler, menyer og biblioteker.

Supporter oss!