LibreOffice Basic Macros

Åpne et dialogvindu der du kan organisere makroer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Makroer → Organisere makroer → LibreOffice Basic eller trykk +F11 (dersom det ikke er satt opp på systemet du bruker)


Makronavn

Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.

Makro fra/lagre makro i

Her vises biblioteker og moduler du kan bruke til å åpne eller lagre makroer. For å lagre en makro sammen med et dokument åpner du først dokumentet og deretter denne menyen.

Kjør/lagre

Runs or saves the current macro.

Tildel

Åpner dialogvinduet Tilpass, der du kan tildele den valgte makroen til en menykommando, en verktøylinje eller en hendelse.

Rediger

Starts the LibreOffice Basic editor and opens the selected macro or dialog for editing.

Ny/slett

Creates a new macro, creates a new module or deletes the selected macro or selected module.

To create a new macro in your document, select the "Standard" module in the Macro from list, and then click New.

To create a new module in a library of the My Macros container, select the proper library and press New. The LibreOffice Basic editor opens.

To delete a macro or module, select it, and then click Delete.

Nytt bibliotek

Saves the recorded macro in a new library.

Ny modul

Saves the recorded macro in a new module.

Organizer

Åpne menyen for organisering av makroer, der du kan legge til, redigere eller slette makromoduler, menyer og biblioteker.

Supporter oss!