Position

Set indent, spacing, and alignment options for numbering symbols, such as numbers or bullets, to ordered and unordered lists.

For å bruke denne funksjonen …


Nivå

Select the level(s) that you want to modify. To apply the options to all the levels, select “1-10”.

Position and Spacing

note

This page shows the position controls used in all versions of LibreOffice Writer. Some documents (produced by other applications) use another method for positioning and spacing. Opening such documents will show the position controls documented in Position for List styles (legacy).


Justert til

Skriv inn avstanden fra venstremargen til den posisjonen nummereringssymbolet skal justeres til.

Justering av nummerering

Setter justeringen fornummereringssymboler. Velg «Venstre» for å justere symbolene til å starte rett ved posisjonen i «Juster til». Velg «Høyre» for å justere symbolene til å slutte rett før denne posisjonen. Velg «Midtstilt» for å midtstille symbolet ved denne posisjonen.

note

Justering av nummerering påvirker ikke justeringa av avsnittet.


Nummerering fulgt av

Select the element that will follow the numbering: a tab stop, a space, a line break, or nothing.

Tab stop at

Hvis du velger at en tabulator skal følge nummereringen, kan du fylle inn en ikke-negativ verdi som plassering for tabulatoren.

Innrykk til

Skriv inn avstanden fra venstremargen til begynnelsenav alle linjer i det nummererte avsnittet som følger første linje.

Standard

Tilbakestill verdiene for innrykk og mellomrom til standardverdiene.

Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!