Posisjon

Angi alternativer for innrykk, mellomrom og justering for nummereringssymboler, for eksempel tall eller kuler, til sorterte og usorterte lister.

For å bruke denne funksjonen …


Nivå

Velg nivået(e) du vil endre. For å bruke alternativene på alle nivåene, velg "1-10".

Posisjon og avstand

note

Denne siden viser posisjonskontrollene som brukes i alle versjoner av LibreOffice Writer. Noen dokumenter (produsert av andre applikasjoner) bruker en annen metode for plassering og avstand. Åpning av slike dokumenter vil vise posisjonskontrollene som er dokumentert i Posisjon for listestiler (legacy).


Justert til

Skriv inn avstanden fra venstremargen til den posisjonen nummereringssymbolet skal justeres til.

Justering av nummerering

Setter justeringen fornummereringssymboler. Velg «Venstre» for å justere symbolene til å starte rett ved posisjonen i «Juster til». Velg «Høyre» for å justere symbolene til å slutte rett før denne posisjonen. Velg «Midtstilt» for å midtstille symbolet ved denne posisjonen.

note

Justering av nummerering påvirker ikke justeringa av avsnittet.


Nummerering fulgt av

Velg elementet som skal følge nummereringen: et tabulatorstopp, et mellomrom, et linjeskift eller ingenting.

Tabulatorstopp ved

Hvis du velger at en tabulator skal følge nummereringen, kan du fylle inn en ikke-negativ verdi som plassering for tabulatoren.

Innrykk til

Skriv inn avstanden fra venstremargen til begynnelsenav alle linjer i det nummererte avsnittet som følger første linje.

Standard

Tilbakestill verdiene for innrykk og mellomrom til standardverdiene.

Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!