Tilpass

Angir formateringsalternativene for ordnede eller usorterte lister. Hvis du vil, kan du bruke formatering på individuelle nivåer i listehierarkiet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Kulepunkter og nummerering.


Velg nivået du vil endre, og angi formateringen du vil bruke.

Nivå

Velg hvilke nivå du vil sette opp formatering for. Det valgte nivået blir framhevet i forhåndsvisningen.

Nummerering

Tall

Velg et nummereringstype for de valgte nivåene.

Utvalg

Beskrivelse

1, 2, 3, …

Arabiske tall

A, B, C, …

Alfabetisk nummerering med store bokstaver A–Z
Etter punkt 26 fortsetter nummereringen AA, AB, AC, ...

a, b, c, …

Alfabetisk nummerering med små bokstaver a–z
Etter punkt 26 fortsetter nummereringen aa, ab, ac, ...

I, II, III, …

Romertall (store bokstaver)

i, ii, iii, …

Romertall (små bokstaver)

1ste, 2ndr, 3dje, ...

Ordningstall

En to tre, ...

Kardinaltall

A,… AA,… AAA, …

Alfabetisk nummerering med store bokstaver A–Z
Etter punkt 26 fortsetter nummereringen AA, BB, CC, ...

a,… aa,… aaa, …

Alfabetisk nummerering med små bokstaver a–z
Etter punkt 26 fortsetter nummereringen aa, bb, cc, ...

Punkt

Legger til et tegnpunkt på begynnelsen av en linje. Velg dette alternativet, bruk rullegardinmenyen Tegnstil for å velge kuletegnstilen, og trykk deretter på Velg-knappen for å åpne spesialtegndialogen for å velge punkttegn. .

Grafikk

Viser et bilde for kulen. Velg dette alternativet, og klikk deretter Velg for å finne bildefilen du vil bruke. Bildet blir innebygd i dokumentet.

Lenkede bilder

Viser et bilde for kulen. Velg dette alternativet, og klikk deretter Velg for å finne bildefilen du vil bruke. Bildet blir satt inn som en lenke til bildefilen.

Ingen

Gjelder ikke nummereringsrekkefølge


Tilgjengeligheten av følgende felt avhenger av nummereringstypen du velger i Nummer-boksen.

Start på

Skriv inn et nytt nummer som gjeldende nivå skal starte nummereringa på.

Før

Skriv inn et tegn eller en tekst som skal stå før numrene i listen.

Etter

Skriv inn et tegn eller teksten som skal vises bak nummeret i listen. Hvis du vil lage en sortert liste som bruker stilen "1.)", skriv inn ".)" i denne boksen.

Alternativer for bilder:

Grafikk

Velg et bilde eller finn stien til det bildet du vil bruke som punkttegn.

Bredde

Skriv inn bredden på bildet.

Høyde

Skriv inn høyden på bildet.

Behold størrelsesforhold

Behold størrelsesforholdet på bildet.

Justering

Velg hvordan bildet skal plasseres.

Supporter oss!