Customize

Angir formateringsinnstillingene for nummererte lister eller punktlister. Du kan også bruke individuell formatering for ulike nivåer i listehierarkiet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Punkter og nummerering. Åpne fanen Valg.


Velg nivået du vil endre, og angi formateringen du vil bruke.

Nivå

Velg hvilke nivå du vil sette opp formatering for. Det valgte nivået blir framhevet i forhåndsvisningen.

Number

Nummerering

Velg en nummereringstype du vil bruke på de valgte nivåene.

Utvalg

Beskrivelse

1, 2, 3, …

Arabiske tall

A, B, C, …

Store bokstaver

a, b, c, …

Små bokstaver

I, II, III, …

Romertall (store bokstaver)

i, ii, iii, …

Romertall (små bokstaver)

1st, 2nd, 3rd, ...

Ordinal numerals

One, Two, Three, ...

Cardinal numerals

A,… AA,… AAA, …

Alfabetisk nummerering med store bokstaver

a,… aa,… aaa, …

Alfabetisk nummerering med små bokstaver

Punkt

Adds a bullet to the beginning of a line. Select this option, and then click the Select button to choose a bullet style.

Graphics

Displays an image for the bullet. Select this option, and then click Select to locate the image file that you want to use. The image gets embedded into the document.

Lenkede bilder

Displays an image for the bullet. Select this option, and then click Select to locate the image file that you want to use. The image gets inserted as a link to the image file.

Ingen

Tar ikke i bruk en nummeringsstil.


Tilgjengeligheten av følgende felter avhenger av stilen som er valgt i Nummerering-boksen.

Før

Skriv inn et tegn eller en tekst som skal stå før numrene i lista.

Etter

Skriv inn et tegn eller en tekst som skal vies etter nummeret i lista. Hvis du vil lage en nummerert liste som bruker stilen «1.)», må du skrive inn «.)» i denne boksen.

Start på

Skriv inn et nytt nummer som gjeldende nivå skal starte nummereringa på.

Alternativer for bilder:

Velg …

Velg et bilde eller finn stien til det bildet du vil bruke som punkttegn.

Bredde

Skriv inn bredden på bildet.

Høyde

Skriv inn høyden på bildet.

Behold størrelsesforhold

Behold størrelsesforholdet på bildet.

Justering

Velg hvordan bildet skal plasseres.

Supporter oss!