Sortert

Viser forskjellige nummereringstyper som du kan bruke.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne Kulepunkter og nummerering dialogboksen, velg Sortert.


Utvalg

Klikk nummereringen du vil bruke.

Supporter oss!