Usortert

Viser forskjellige kuletyper som du kan bruke på en liste.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Punkter og nummerering → Punkttegn


note

Punktmerking og nummerering av avsnitt er kun støttet i Writer, Impress og Draw.


Utvalg

Klikk på kulettypen du vil bruke.

Supporter oss!