Unordered

Displays different bullet types that you can apply to a list.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Punkter og nummerering → Punkttegn


note

Punktmerking og nummerering av avsnitt er kun støttet i Writer, Impress og Draw.


Utvalg

Click the bullet type that you want to use.

Supporter oss!