Punkter og nummerering

Annonser nummerering eller punkttegn til gjeldende avsnitt eller til valgte avsnitt, og lar deg redigere formatet til nummereringen eller punktene.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Choose Format - Bullets and Numbering.

Fra kontekstmenyen:

Choose List - Bullets and Numbering.

Fra grensesnittet med faner:

Fra statuslinjen:

Place cursor on a heading, click on the Outline area.

Fra verktøylinjer:

Bullets and Numbering dialog Icon

Kulepunkter og nummerering

Default bullet Default numbering

Long click and select Customize.


Tilbakestill

Still tilbake endringene på denne fanen, så den blir slik den var før den ble åpnet. Du blir ikke spurt om å bekrefte.

Supporter oss!