Punkter og nummerering

Annonser nummerering eller punkttegn til gjeldende avsnitt eller til valgte avsnitt, og lar deg redigere formatet til nummereringen eller punktene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Punkter og nummerering

Høyreklikk på et avsnitt, velg Liste - Kulepunkter og nummerering.

På verktøylinjen Formatering, klikk

Ikon for kulepunkt- og nummereringsdialog

Kulepunkter og nummerering


Dialogvinduet Punkter og nummerering har følgende faner:

Usortert

Viser forskjellige kuletyper som du kan bruke på en liste.

Sortert

Viser forskjellige nummereringstyper som du kan bruke.

Disposisjon

Viser de forskjellige formatene du kan bruke på en hierarkisk liste. LibreOffice støtter opptil ni disposisjonsnivåer i et listehierarki.

Bilde

Viser de forskjellige grafikkene som du kan bruke som kuler i en usortert liste.

Posisjon

Angi alternativer for innrykk, mellomrom og justering for nummereringssymboler, for eksempel tall eller kuler, til sorterte og usorterte lister.

Tilpass

Angir formateringsalternativene for ordnede eller usorterte lister. Hvis du vil, kan du bruke formatering på individuelle nivåer i listehierarkiet.

Tilbakestill

Still tilbake endringene på denne fanen, så den blir slik den var før den ble åpnet. Du blir ikke spurt om å bekrefte.

Supporter oss!