Fullføring av ord

Angi innstillingene for fullføring av ofte brukte ord mens du skriver.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Verktøy → Autoretting → Alternativer for autoretting → Fullføring av ord


Slå på fullføring av ord

Lagre ofte brukte ord og fyll automatisk ut resten av et ord når du har skrevet inn tre bokstaver som passer med de tre første bokstavene i et lagret ord.

Legg til mellomrom

Hvis du ikke legger til et punktum etter ordet, så legger LibreOffice til et mellomrom. Mellomrommet blir lagt til når du begynner å skrive neste ord.

Vis som tipstekst

Vis det fullførte ordet som en tipstekst.

Samle inn ord

Legg de ofte brukte ordene i en liste for gjenbruk. For å fjerne et ord fra listen, velg det først ordet og deretter Slett forslag.

When closing a document, remove the words collected from it from the list

When enabled, the list gets cleared when closing the current document. When disabled, makes the current Word Completion list available to other documents after you close the current document. The list remains available until you exit LibreOffice.

Godta med

Velg hvilken tast du vil bruke for å godta den automatiske ordfullføringa.

Tipsikon

Trykk «Esc» for å avbryte ordfullføringa.


Minste ordlengde

Skriv inn minste ordlengde for at et ord skal kunne fullføres automatisk.

Høyeste antall forslag

Angi hvor mange ord som skal kunne lagres i listen for fullføring av ord.

Ordliste til fullføring av ord

Lists the collected words. The list is valid until you close the current document. To make the list available to other documents in the current session, disable "When closing a document, remove the words collected from it from the list".

Merknadsikon

Hvis automatisk stavekontroll er slått på, vil kun ordene som kjennes igjen av stavekontrollen bli samlet inn.


Slett oppføring

Fjern de valgte ordene fra listen for fullføring av ord.

Dialogknapper

Tilbakestill

Tilbakestiller endrede verdier

Avbryt

Lukker dialogvindauet og avbryter alle endringene.

OK

Lagrer alle endringene og lukker dialogvinduet.

Supporter oss!