Regionale innstillinger

Spesifiser alternativene for autokorrektur for anførselstegn og for alternativer som er spesifikke for tekstens språk.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - Autokorrekturalternativer - Lokaliserte alternativer-fanen.


Velg å bruke erstatningene mens du skriver [T], eller når du endrer eksisterende tekst [M].

Legg til ikke-brytende mellomrom før spesifikke skilletegn i fransk tekst

Setter inn et mellomrom før ";", "!", "?", ":" og "%" når tegnspråket er satt til fransk (Frankrike, Belgia, Luxembourg, Monaco eller Sveits) og før ":" bare når tegnspråket er satt til fransk (Canada).

Formater ordensnummer tallsuffikser (1. ... 1st)

Formaterer teksttegnene i ordenstegn, for eksempel 1., 2. eller 3., som hevet skrift. For eksempel, i engelsk tekst, vil 1st bli konvertert til 1st.

Merknadsikon

Merk at dette kun gjelder for språk som har konvensjonen om å formatere ordenstall som hevet skrift.


Translitterer til gammelungarsk hvis tekstretningen er fra høyre til venstre

Ord og tall translittereres til gammel ungarsk skrift, hvis tekstretningen er fra høyre til venstre ved bruk av kompleks tekstlayout.

Språk som bruker kompleks tekstvisning

Erstatt << og >> med vinkelanførselstegn

Erstatter automatisk doble mindre-enn og større-en-tegn med doble anførselstegn « og » på flere språk, og med enkeltvinkelanførselstegn ‹ og › på sveitserfransk.

Enkelte anførselstegn / Doble anførselstegn

Angi erstatningstegnene som skal brukes i stedet for enkle eller doble hermetegn.

Erstatt

Erstatter automatisk standard systemsymbol for den gitte typen anførselstegn med spesialtegnet du angir.

Starthermetegn

Velg spesialtegnet som automatisk erstatter gjeldende anførselstegn i dokumentet ditt når du velger Verktøy - Autokorrektur - Bruk.

Slutthermetegn

Velg spesialtegnet som automatisk erstatter gjeldende avsluttende anførselstegn i dokumentet ditt når du velger Verktøy - Autokorrektur - Bruk.

Standard

Tilbakestiller anførselstegnene til standardsymbolene.

Dialogknapper

Tilbakestill

Tilbakestiller endrede verdier

Avbryt

Lukker dialogvindauet og avbryter alle endringene.

OK

Lagrer alle endringene og lukker dialogvinduet.

Supporter oss!