Unntak

Skriv inn hvilke forkortelser eller bokstavkombinasjoner du ikke vil at LibreOffice skal rette automatisk.

Unntakene du angir vil avhenge av språkinnstillingene. Du kan endre disse innstillingene ved å velge et annet språk i listeboksen Erstatninger og unntak for språket.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - Alternativer for autokorrektur - kategorien Unntak.


Erstatning og unntak for språket:

Velg hvilket språk du vil lage eller endre erstatningsreglene for. LibreOffice søker først etter unntak som er oppgitt for språket der markøren står, og deretter for de andre språkene.

Forkortelser (gir ikke stor bokstav etter punktumet)

Skriv inn en forkortelse med punktum etter, og trykk Ny. Dette hindrer LibreOffice i å automatisk begynne ordet etter punktumet med stor forbokstav.

Lister opp forkortelser som ikke skal erstattes automatisk. Velg en oppføring og trykk Slett for å fjerne den fra listen.

Ord med TO INNLEDENDE STore bokstaver eller lITENbOKSTAV fØRST

Skriv inn ordet eller forkortelsen som starter med to store bokstaver eller en liten forbokstav som du ikke vil at LibreOffice skal endre til én stor forbokstav. For eksempel, skriv inn PC for å hindre LibreOffice fra å endre PC til PC. Gå inn i e-bok for å forhindre automatisk endring av e-bok.

Lister opp ordene eller forkortelsene som starter med to forbokstaver eller liten forbokstav som ikke blir korrigert automatisk. Alle ord som starter med to store bokstaver eller små forbokstaver er oppført i feltet. For å fjerne et element fra listen, velg elementet og klikk deretter Slett.

Ny

Legg til oppføringen i listen over unntak.

Slett

Slett de valgte elementene uten å be om bekreftelse.

Inkluder automatisk

Legger til autokorrigerte forkortelser eller autokorrigerte ord som starter med to store bokstaver til den tilsvarende listen over unntak, hvis autokorrigeringen umiddelbart angres ved å trykke +Z.

Denne funksjonen er relevant når alternativet Skriv med stor bokstav i hver setning eller alternativet Korriger to første store bokstaver er valgt i [T]-kolonnen på kategorien Alternativer i denne dialogboksen, og Verktøy - Autokorrektur - Mens du skriver er aktivert.

Dialogknapper

Tilbakestill

Tilbakestiller endrede verdier

Avbryt

Lukker dialogvindauet og avbryter alle endringene.

OK

Lagrer alle endringene og lukker dialogvinduet.

Supporter oss!