Unntak

Skriv inn hvilke forkortelser eller bokstavkombinasjoner du ikke vil at LibreOffice skal rette automatisk.

Unntakene du angir vil avhenge av språkinnstillingene. Du kan endre disse innstillingene ved å velge et annet språk i listeboksen Erstatninger og unntak for språket.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Verktøy → Autoretting → Alternativer for autoretting → Unntak


Erstatning og unntak for språket:

Velg hvilket språk du vil lage eller endre erstatningsreglene for. LibreOffice søker først etter unntak som er oppgitt for språket der markøren står, og deretter for de andre språkene.

Forkortelser (gir ikke stor bokstav etter punktumet)

Skriv inn en forkortelse med punktum etter, og trykk Ny. Dette hindrer LibreOffice i å automatisk begynne ordet etter punktumet med stor forbokstav.

Lister opp forkortelser som ikke skal erstattes automatisk. Velg en oppføring og trykk Slett for å fjerne den fra lista.

Ord som starter med TO STore BOkstaver

Skriv inn ordet eller forkortelsen som begynner med to store bokstaver som du ikke vil at LibreOffice skal endre til å begynne med en stor bokstav. Skriv for eksempel inn «PC» for å hindre LibreOffice i å endre det til «Pc».

List opp ordene eller forkortelsene som starter med to store bokstaver som ikke rettes automatisk. Alle ord som starter med to store bokstaver er listet opp i dette feltet. Du fjerner et ord fra lista ved å merke det og trykke på Slett.

Ny

Legg til oppføringen i lista over unntak.

Slett

Slett de valgte elementene uten å be om bekreftelse.

Inkluder automatisk

Legg automatisk til forkortelser eller ord som begynner med to store bokstaver til lista over unntak. Denne funksjonen virker bare hvis du har valgt Rett opp to STore FOrbokstaver eller Stor bokstav først i alle setningar i [T]-spalten i fanen Innstillinger i dette dialogvinduet.

Dialogknapper

Tilbakestill

Tilbakestiller endrede verdier

Avbryt

Lukker dialogvindauet og avbryter alle endringene.

OK

Lagrer alle endringene og lukker dialogvinduet.

Supporter oss!