Erstatt

Rediger erstatningstabellen for automatisk retting eller erstatning av skrivefeil eller forkortelser i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - Alternativer for autokorrektur - Erstatt-fanen.


Erstatning og unntak for språket:

Velg hvilket språk du vil lage eller endre erstatningsreglene for. LibreOffice søker først etter unntak som er oppgitt for språket der markøren står, og deretter for de andre språkene.

Erstatningstabell

Lists the entries for automatically replacing words, abbreviations or word parts while you type. To add an entry, enter text in the Replace and With boxes, and then click New. To edit an entry, select it, change the text in the With box, and then click Replace. To delete an entry, select it, and then click Delete.

You can use the AutoCorrect feature to apply a specific character format to a word, abbreviation or a word part. Select the formatted text in your document, open this dialog, clear the Text only box, and then enter the text that you want to replace in the Replace box.

Erstatt

Enter the word, abbreviation or word part that you want to replace while you type.

The wildcard character sequence .* can match anything before or after the replace string. For example:

Enter

Autocorrected Result

i18ns

internationals

i18nization

internationalization

i18nized

internationalized


tip

To enter time values using the number pad, use the replace pattern .*...* and : as the replacement text. Now 10..30 is replaced automatically with 10:30.


Med:

Angi erstatningsteksten, bildet, rammen, eller OLE-objektet som du vil erstatte teksten i Erstatningsboksen med. Hvis du har merket en tekst, et bilde, en ramme eller et OLE-objekt, vil dette allerede stå i boksen.

Bare tekst

Lagre oppføringen i boksen Med uten formatering. Når erstatningen er gjort vil teksten bruke samme formatering som resten av dokumentet.

Ny

Legg til eller fjern en oppføring i erstatningstabellen.

Slett

Slett de valgte elementene uten å be om bekreftelse.

Dialogknapper

Tilbakestill

Tilbakestiller endrede verdier

Avbryt

Lukker dialogvindauet og avbryter alle endringene.

OK

Lagrer alle endringene og lukker dialogvinduet.

Supporter oss!