Erstatt

Rediger erstatningstabellen for automatisk retting eller erstatning av skrivefeil eller forkortelser i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - Alternativer for autokorrektur - Erstatt-fanen.


Erstatning og unntak for språket:

Velg hvilket språk du vil lage eller endre erstatningsreglene for. LibreOffice søker først etter unntak som er oppgitt for språket der markøren står, og deretter for de andre språkene.

Erstatningstabell

Lister opp oppføringene for automatisk å erstatte ord, forkortelser eller orddeler mens du skriver. For å legge til en oppføring, skriv inn tekst i boksene Erstatt og Med , og klikk deretter Ny. For å redigere en oppføring, velg den, endre teksten i boksen Med og klikk deretter Erstatt. For å slette en oppføring, velg den og klikk deretter Slett.

Du kan bruke Autokorrektur-funksjonen til å bruke et spesifikt tegnformat på et ord, en forkortelse eller en orddel. Velg den formaterte teksten i dokumentet ditt, åpne denne dialogboksen, fjern boksen Kun tekst, og skriv deretter inn teksten du vil erstatte i boksen Erstatt.

Erstatt

Skriv inn ordet, forkortelsen eller orddelen du vil erstatte mens du skriver.

Jokertegnsekvensen .* kan matche alt før eller etter erstatningsstrengen. For eksempel:

Enter

Autokorrigert resultat

i18nere

internasjonale

i18nisering

internasjonalisering

i18nisert

internasjonalisert


tip

For å angi tidsverdier ved hjelp av talltastaturet, bruk erstatningsmønsteret .*...* og : som erstatningstekst. Nå erstattes 10..30 automatisk med 10:30.


Med:

Angi erstatningsteksten, bildet, rammen, eller OLE-objektet som du vil erstatte teksten i Erstatningsboksen med. Hvis du har merket en tekst, et bilde, en ramme eller et OLE-objekt, vil dette allerede stå i boksen.

Bare tekst

Lagre oppføringen i boksen Med uten formatering. Når erstatningen er gjort vil teksten bruke samme formatering som resten av dokumentet.

Ny

Legg til eller fjern en oppføring i erstatningstabellen.

Slett

Slett de valgte elementene uten å be om bekreftelse.

Dialogknapper

Tilbakestill

Tilbakestiller endrede verdier

Avbryt

Lukker dialogvindauet og avbryter alle endringene.

OK

Lagrer alle endringene og lukker dialogvinduet.

Supporter oss!