Alternativer

Angi alternativene for automatisk retting av skrivefeil mens du skriver og trykk OK.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - Alternativer for autokorrektur - fanen Alternativer.


Bruk erstatningstabell

Hvis du skriver inn en bokstavkombinasjon som tilsvarer en snarvei i erstatningstabellen, byttes bokstavkombinasjonen ut med erstatningsteksten.

Rett opp TO STore BOkstaver først i ordene

Hvis du skriver inn to store bokstaver først i et «ORd», vil den andre store bokstaven automatisk bli erstattet med en liten bokstav.

note

Det gjøres ingen rettelser i oppføringer som finnes i en gjeldende rettskrivningsordbok.


Stor bokstav først i alle setninger.

Skriver den første bokstaven i hver setning med stor bokstav

Automatisk *fet*, /kursiv/, -overstreking- og _understreking_

Bruker automatisk fet, kursiv, gjennomstreking eller understreket formatering på tekst omgitt av henholdsvis asterisker (*), skråstreker (/), bindestreker (-) og understreking (_). Disse tegnene forsvinner etter at formateringen er brukt.

Merknadsikon

Denne funksjonen fungerer ikke hvis formateringstegnene * / - _ angis med en Editor for inputmetoder.


URL-gjenkjenning

Oppretter automatisk en hyperlenke når du skriver inn en URL-adresse.

Erstatt bindestreker

Erstatter en eller to bindestreker med en en tankestrek (se tabellen under).

Tekst vil bli erstattet etter at du har skrevet inn et etterfølgende mellomrom (mellomrom, tabulator eller retur). I tabellen nedenfor representerer A og B tekst som består av bokstavene A til z eller sifrene 0 til 9. N representerer kun sifre.

Tekst du skriver inn:

Resultatet du får:

A - B (A, mellomrom, minus, mellomrom, B)

A – B (A, mellomrom, tankestrek, mellomrom, B)

A -- B (A, mellomrom, minus, minus, mellomrom, B)

A – B (A, mellomrom, tankestrek, mellomrom, B)

A--B (A, minus, minus, B)

A—B (A, lang tankestrek, B)
(se notatet under tabellen)

N--N (N, minus, minus, N)

N–N (N, en-bindestrek, N)

A-B (A, minus, B)

A-B (uendret)

A -B (A, mellomrom, minus, B)

A -B (uendret)

A --B (A, mellomrom, minus, minus, B)

A –B (A, mellomrom, tankestrek, B)


note

Hvis teksten har det ungarske eller finske språkattributtet, erstattes to bindestreker i sekvensen A--B med en en-strek i stedet for en em-bindestrek.


Ignorer doble mellomrom

Erstatter to eller flere etterfølgende mellomrom med ett enkelt mellomrom.

Riktig utilsiktet bruk av cAPS LOCK-tasten

Inverterer et stort ord som er skrevet inn med Caps Lock-tasten aktivert, etter at et mellomrom er angitt, og deaktiverer Caps Lock-tasten. For eksempel, å skrive inn Libre med Caps Lock aktivert vises som lIBRE, som konverteres automatisk til Libre.

Dialogknapper

Tilbakestill

Tilbakestiller endrede verdier

Avbryt

Lukker dialogvindauet og avbryter alle endringene.

OK

Lagrer alle endringene og lukker dialogvinduet.

Supporter oss!