Alternativer

Angi alternativene for automatisk retting av skrivefeil mens du skriver og trykk OK.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Autoretting → Alternativer for Autoretting - Alternativer


Bruk erstatningstabell

Hvis du skriver inn en bokstavkombinasjon som tilsvarer en snarvei i erstatningstabellen, byttes bokstavkombinasjonen ut med erstatningsteksten.

Rett opp TO STore BOkstaver først i ordene

Hvis du skriver inn to store bokstaver først i et «ORd», vil den andre store bokstaven automatisk bli erstattet med en liten bokstav.

Stor bokstav først i alle setninger.

Gjør at alle setninger starter med en stor bokstav.

Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Merknadsikon

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


URL-gjenkjenning

Oppretter automatisk en hyperlenke når du skriver inn en URL-adresse.

Erstatt bindestreker

Erstatter en eller to bindestreker med en en tankestrek (se tabellen under).

Tekst vil bli erstattet etter at du har skrevet inn et blankt tegn (mellomrom, tabulator eller retur). I den følgende tabellen representerer A og B tekst som består av bokstavene A til z eller sifrene 0 til 9.

Tekst du skriver inn:

Resultatet du får:

A - B (A, mellomrom, minus, mellomrom, B)

A – B (A, mellomrom, tankestrek, mellomrom, B)

A -- B (A, mellomrom, minus, minus, mellomrom, B)

A – B (A, mellomrom, tankestrek, mellomrom, B)

A--B (A, minus, minus, B)

A—B (A, lang tankestrek, B)
(se notatet under tabellen)

A-B (A, minus, B)

A-B (uendret)

A -B (A, mellomrom, minus, B)

A -B (uendret)

A --B (A, mellomrom, minus, minus, B)

A –B (A, mellomrom, tankestrek, B)


Merknadsikon

If the hyphens are there between digits or the text has the Hungarian or Finnish language attribute, then two hyphens in the sequence A--B are replaced by an en-dash instead of an em-dash.


Ignorer doble mellomrom

Erstatter to eller flere etterfølgende mellomrom med ett enkelt mellomrom.

Dialogknapper

Tilbakestill

Tilbakestiller endrede verdier

Avbryt

Lukker dialogvindauet og avbryter alle endringene.

OK

Lagrer alle endringene og lukker dialogvinduet.

Supporter oss!