Autoretting

Sets the options for automatically replacing text as you type.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - Alternativer for autokorrektur.


To apply an AutoCorrect rule, enter the predefined text in the document and press the Spacebar.

Erstatt

Rediger erstatningstabellen for automatisk retting eller erstatning av skrivefeil eller forkortelser i dokumentet.

Unntak

Skriv inn hvilke forkortelser eller bokstavkombinasjoner du ikke vil at LibreOffice skal rette automatisk.

Alternativer

Angi alternativene for automatisk retting av skrivefeil mens du skriver og trykk OK.

Regionale innstillinger

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Dialogknapper

Tilbakestill

Tilbakestiller endrede verdier

Avbryt

Lukker dialogvindauet og avbryter alle endringene.

OK

Lagrer alle endringene og lukker dialogvinduet.

Supporter oss!