Fargeskifter

Åpner dialogboksen Color Replacer, der du kan erstatte farger i punktgrafikk- og metafilgrafikk.

Du kan erstatte opp til fire forskjellige farger på en gang.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Fargebytter (LibreOffice Draw og LibreOffice Impress)


Ikon

Fargeerstatter

Fargeerstatter

Viser fargen i det valgte bildet som ligger direkte under gjeldende musepekerposisjon. Denne funksjonen fungerer bare hvis Fargeerstatterverktøyet er valgt.

Erstatt

Erstatter de valgte kildefargene i det gjeldende bildet med fargene du angir i Erstatt med boksene.

Farger

Lister kilde- og erstatningsfarger.

Avkryssingsboks med kildefarge

Velg denne avmerkingsboksen for å erstatte gjeldende Kildefarge med fargen du angir i Erstatt med -boksen.

Kildefarge

Viser fargen i det valgte bildet som du vil erstatte. For å angi kildefargen, klikk her, klikk på fargeerstatteren og klikk deretter på en farge i det valgte bildet.

Toleranse

Angi toleransen for å erstatte en kildefarge i kildebildet. For å erstatte farger som ligner på fargen du valgte, skriv inn en lav verdi. For å erstatte et bredere utvalg av farger, skriv inn en høyere verdi.

Erstatt med

Lister opp tilgjengelige erstatningsfarger. For å endre den gjeldende listen over farger, fjern markeringen av bildet, velg Format - Område, og klikk deretter Farger-fanen.

Gjennomsiktighet

Erstatter gjennomsiktige områder i det gjeldende bildet med fargen du velger.

Gjennomsiktighet

Velg fargen for å erstatte de gjennomsiktige områdene i det gjeldende bildet.

Supporter oss!