Synonymordbok

Åpner en dialogboks for å erstatte det gjeldende ordet med et synonym eller en relatert term.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Verktøy - Synonymordbok.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Gjennomgang - Synonymordbok.

Gjennomgang-menyen i Gjennomgang-fanen, velg Synonymordbok.

Fra verktøylinjer:

Ikon Synonymordbok

Synonymordbok

Fra tastaturet:

+ F7


warning

Synonymordboka er ikke tilgjengelig for alle språk.


Aktuelt ord

Viser det aktuelle ordet, eller det relaterte ordet du valgte ved å dobbeltklikke på en linje i alternativlisten. Du kan også skrive tekst direkte i denne boksen for å slå opp teksten.

Pil venstre

Tilbakekaller det forrige innholdet i tekstboksen "Aktuelt ord".

Alternativer

Klikk på en oppføring i alternativlisten for å kopiere den relaterte termen til tekstboksen "Erstatt med". Dobbeltklikk på en oppføring for å kopiere det relaterte ordet til tekstboksen "Gjeldende ord" og slå opp det ordet.

Erstatt med

Ordet eller ordene i tekstboksen "Erstatt med" vil erstatte det originale ordet i dokumentet når du klikker på Erstatt-knappen. Du kan også skrive tekst direkte i denne boksen.

Språk

Velg et språk for tesaurusen. Du kan installere språk med et synonymordbokbibliotek fra Utvidelser nettside.

Supporter oss!