Kinesisk konvertering

Konverterer den valgte kinesiske teksten fra det ene kinesiske skriftsystemet til det andre. Hvis ingen tekst er valgt, blir hele dokumentet konvertert. Du kan bare bruke denne kommandoen hvis du aktiverer støtte for asiatisk språk i - Språk og lokale innstillinger - Generelt.

For å bruke denne funksjonen …

Vel Verktøy → Språk → Kinesisk oversettelse (støtte for asiatiske språk må være aktivert)


Konverteringsretning

Velg Konverteringsretningen

Tradisjonell kinesisk til forenklet kinesisk

Konverterer tradisjonelle kinesiske teksttegn til forenklede kinesiske teksttegn. Klikk OK for å konvertere den valgte teksten. Hvis ingen tekst er valgt, konverteres hele dokumentet.

Forenklet kinesisk til tradisjonell kinesisk

Konverterer forenklede kinesiske teksttegn til tradisjonelle kinesiske teksttegn. Klikk OK for å konvertere den valgte teksten. Hvis ingen tekst er valgt, konverteres hele dokumentet.

Vanlige begreper

Vanlige begreper er ord som har samme betydning på tradisjonell og forenklet kinesisk, men som er skrevet med forskjellige tegn.

Oversett Vanlige begreper

Konverterer ord med to eller flere tegn som er på listen over vanlige begreper. Etter at listen er skannet, konverteres den gjenværende teksten tegn for tegn.

Rediger uttrykk

Åpner dialogboksen Rediger ordbok der du kan redigere listen over konverteringsord.

Supporter oss!