Stavemåte

Sjekker dokumentet eller den valgte teksten for stavefeil. Om en utvidelse for grammatikkontroll er installert, sjekker den også for grammatiske feil.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Verktøy → Stavekontroll

Fra grensesnittet med faner:

Velg Gjennomgang – Stavekontroll.

Gjennomgang-menyen i kategorien Gjennomgang velger du Stave.

Fra verktøylinjer:

Ikon

Stavekontroll

Fra tastaturet:

F7


Stavekontrollen starter ved markøren, og fortsetter fram til slutten av dokumentet eller den valgte teksten. Du kan da velge å fortsette stavekontrollen fra begynnelsen av dokumentet, eller avslutte.

Stavekontroll ser etter feilstavede ord og gir deg muligheten til å legge til et ukjent ord i en brukerordbok. Når det første feilstavede ordet er funnet, åpnes Stavemåte-dialogen.

Stavefeil er understreket med rødt, grammatikkfeil i blått.

Språk

Velg hvilket språk stavekontrollen skal sjekke i forhold til.

Det står et kryss foran oppføringen til et språk hvis stavekontroll er slått på for dette språket.

Ikke i ordboken

Framhev setninga med det feilstavede ordet. du kan endre ordet eller setninga, eller velge et av forslagene i tekstboksen nedenfor.

Ignorer én gang

Hopp over det ukjente ordet og fortsett stavekontrollen.

note

Denne etiketten på denne knappen endres til Fortsett hvis du lar Stavekontroll-dialogen være åpen når du går tilbake til dokumentet. For å fortsette stavekontrollen fra gjeldende posisjon til markøren, klikk Fortsett.


Ignorer alle

Hopper over alle forekomster av det ukjente ordet til slutten av den gjeldende LibreOffice-økten og fortsetter med stavekontrollen.

Ignorer regelen

Vises ved kontroll av grammatikk. Klikk for å ignorere den foreslåtte grammatiske endringen.

Rediger ordbok

Legg det ukjente ordet til i den selvvalgte ordlisten.

tip

For å legge til en ny ordbok, trykk Alternativ, og trykk deretter Ny. Etter at LibreOffice er startet på nytt, vises flere brukerdefinerte ordbøker når Legg til i ordbok trykkes. Velg hvilken ordbok som skal motta det tilføyde ordet.


Forslag

Lister opp foreslåtte ord for å erstatte det feilstavede ordet. Velg ordet du vil bruke, og klikk deretter Korriger eller Korriger alle.

Korriger

Bytt ut det ukjente ordet med forslaget. Hvis du har endret mer enn bare det feilstavede ordet, blir hele setninga byttet ut.

Korriger Alle

Bytt ut alle forekomster av det ukjente ordet med forslaget.

Sjekk grammatikk

Aktiver for å fungere først på alle stavefeil, deretter på alle grammatikkfeil.

Innstillinger

Åpne et dialogvindu der du kan velge brukerangitte ordbøker og bestemme regler for stavekonrollen.

Angre

Klikk for å angre den siste endringen i gjeldende setning. Klikk på nytt for å angre den forrige endringen i samme setning.

Supporter oss!