Spelling

Sjekker dokumentet eller den valgte teksten for stavefeil. Om en utvidelse for grammatikkontroll er installert, sjekker den også for grammatiske feil.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Stavekontroll

F7-tasten

På verktøylinja Standard, klikk

Ikon

Stavekontroll


Stave- og grammatikkontroll

Stavekontrollen starter ved markøren, og fortsetter fram til slutten av dokumentet eller den valgte teksten. Du kan da velge å fortsette stavekontrollen fra begynnelsen av dokumentet, eller avslutte.

Spelling looks for misspelled words and gives you the option of adding an unknown word to a user dictionary. When the first misspelled word is found, the Spelling dialog opens.

Spelling errors are underlined in red, grammar errors in blue. First the dialog presents all spelling errors, then all grammar errors.

Enable Check grammar to work first on all spelling errors, then on all grammar errors.

Ikke i ordbok

Framhev setninga med det feilstavede ordet. du kan endre ordet eller setninga, eller velge et av forslagene i tekstboksen nedenfor.

Forslag

Lists suggested words to replace the misspelled word. Select the word that you want to use, and then click Correct or Correct All.

Språk

Velg hvilket språk stavekontrollen skal sjekke i forhold til.

Det står et kryss foran oppføringen til et språk hvis stavekontroll er slått på for dette språket.

Innstillinger

Åpne et dialogvindu der du kan velge brukerangitte ordbøker og bestemme regler for stavekonrollen.

Rediger ordbok

Legg det ukjente ordet til i den selvvalgte ordlista.

Ignorer én gang

Hopp over det ukjente ordet og fortsett stavekontrollen.

Merknadsikon

This label of this button changes to Resume if you leave the Spelling dialog open when you return to your document. To continue the spellcheck from the current position of the cursor, click Resume.


Ignorer alle

Skips all occurrences of the unknown word until the end of the current LibreOffice session and continues with the spellcheck.

Correct

Bytt ut det ukjente ordet med forslaget. Hvis du har endret mer enn bare det feilstavede ordet, blir hele setninga byttet ut.

Correct All

Bytt ut alle forekomster av det ukjente ordet med forslaget.

Angre

Click to undo the last change in the current sentence. Click again to undo the previous change in the same sentence.

Supporter oss!