Tekstattributter

Velg utseende og forankringsegenskapene for tekst i den valgte tegninga eller tekstobjektet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - .


Denne kommandoen er bare tilgjengelig for tegneobjekter som kan inneholde tekst, for eksempel rektangler, men ikke for linjer.

Tekst

Velg utseende og forankringsegenskapene for tekst i den valgte tegninga eller tekstobjektet.

Tekstanimasjon

Bruk en animasjonseffekt på teksten eller et valgt tegneobjekt.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!