Fordel utvalg

Fordeler tre eller flere valgte objekter jevnt langs den horisontale aksen eller den vertikale aksen. Du kan også fordele avstanden mellom objekter jevnt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg tre eller flere objekter og

Velg Form - Distribuer Utvalg (LibreOffice Draw).

Åpne kontekstmenyen - velg Distribuer utvalg (LibreOffice Impress).

Ikon Distribuer

Distribuer


Objekter er fordelt med i forhold til det ytterste objektet i utvalget.

Original objektdistribusjon

Horisontalt

Angi den horisontale fordelingen for de valgte objektene.

Horisontalt venstre

Fordeler de valgte objektene, slik at de venstre kantene av objektene er jevnt fordelt fra hverandre.

Objektfordeling horisontalt til venstre

Horisontalt senter

Fordeler de valgte objektene, slik at de horisontale sentrene til objektene er jevnt fordelt fra hverandre.

Objektfordeling horisontalt senter

Horisontalt mellomrom

Fordeler de valgte objektene horisontalt, slik at objektene er jevnt fordelt fra hverandre.

dObjektfordeling med jevn fordeling horisontalt

Horisontalt Høyre

Fordeler de valgte objektene, slik at de høyre kantene på objektene er jevnt fordelt fra hverandre.

Objektfordeling horisontalt høyre

Loddrett

Angi den loddrette fordelinga til de valgte objektene.

Vertikalt topp

Fordeler de valgte objektene, slik at de øvre kantene på objektene er jevnt fordelt mellom hverandre.

Fordeler objekter vertikalt

Vertikalt senter

Fordeler de valgte objektene, slik at de vertikale sentrene til objektene er jevnt fordelt fra hverandre.

Fordel objekter vertikalt

Vertikal avstand

Fordeler de valgte objektene vertikalt, slik at objektene er jevnt fordelt fra hverandre.

Objektfordeling med jevn fordeling av mellomrom horisontalt

Vertikalt bunn

Fordeler de valgte objektene, slik at de nederste kantene på objektene er jevnt fordelt fra hverandre.

Distribuer bunnobjekter vertikalt

Supporter oss!