Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

For å bruke denne funksjonen …

Velg tre eller flere objekter og

Velg Form - Distribuer Utvalg (LibreOffice Draw).

Åpne kontekstmenyen - velg Distribuer utvalg (LibreOffice Impress).


Objekter er fordelt med i forhold til det ytterste objektet i utvalget.

Original object distribution

Horisontalt

Angi den horisontale fordelingen for de valgte objektene.

Horizontally Left

Distributes the selected objects, so that the left edges of the objects are evenly spaced from one another.

Object distribution horizontally left

Horizontally Center

Distributes the selected objects, so that the horizontal centers of the objects are evenly spaced from one another.

Object distribution horizontally center

Horizontally Spacing

Distributes the selected objects horizontally, so that the objects are evenly spaced from one another.

Object distribution horizontally spaced evenly

Horizontally Right

Distributes the selected objects, so that the right edges of the objects are evenly spaced from one another.

Object distribution horizontally right

Loddrett

Angi den loddrette fordelinga til de valgte objektene.

Vertically Top

Distributes the selected objects, so that the top edges of the objects are evenly spaced from one another.

Distribute objects vertically top

Vertically Center

Distributes the selected objects, so that the vertical centers of the objects are evenly spaced from one another.

Distribute objects vertically center

Vertically Spacing

Distributes the selected objects vertically, so that the objects are evenly spaced from one another.

Object distribution horizontally spaced evenly

Vertically Bottom

Distributes the selected objects, so that the bottom edges of the objects are evenly spaced from one another.

Distribute objects vertically bottom

Supporter oss!