Materiale

Endre fargen på det valgte 3D-objektet.

Ikon Material

Material

For å bruke denne funksjonen …

Åpne lokalmenyen for 3D-objektet og velg 3D-effekter → Material


Materiale

Tildeler et forhåndsangitt fargeskjema, eller lar deg opprette et eget fargeskema.

Favoritter

Velg et forhåndsdefinert fargeskjema, eller velg Brukerdefinert for å definere et tilpasset fargeskjema.

Objektfarge

Velg fargen du vil bruke på objektet.

Velg farge i fargedialogvinduet

LibreOffice lar deg definere dine egne farger i todimensjonal grafikk og et nummerisk fargeovergangskart fra dialogen Velg farge.

Ikon

Klikk på knappen Fargeveljar i fanen Lyssetting i dialogen for 3D-effekter.

Belysningsfarge

Velg fargen for å belyse objektet.

Velg farge i fargedialogvinduet

LibreOffice lar deg definere dine egne farger i todimensjonal grafikk og et nummerisk fargeovergangskart fra dialogen Velg farge.

Ikon

Klikk på knappen Fargeveljar i fanen Lyssetting i dialogen for 3D-effekter.

Refleksjon

Stiller inn egenskapene for lysrefleksjon for det valgte objektet.

Farge

Velg fargen du vil at objektet skal reflektere.

Velg farge i fargedialogvinduet

LibreOffice lar deg definere dine egne farger i todimensjonal grafikk og et nummerisk fargeovergangskart fra dialogen Velg farge.

Ikon

Klikk på knappen Fargeveljar i fanen Lyssetting i dialogen for 3D-effekter.

Styrke

Skriv inn intensiteten til speileffekten.

Bruk

Klikk her for å bruke egenskapene vist i dialogboksen på det valgte objektet.

Bruk ikon

Bruk

Oppdater

Klikk her for å vise alle egenskapene til det valgte objektet i dialogboksen.

Oppdater Ikon

Oppdater

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Konverter til 3-D

Bruk dette ikonet til å konvertere et valgt 2D-objekt til et 3D-objekt. Du kan også velge flere 2D-objekter og konvertere dem til ett enkelt 3D-objekt. For å konvertere en gruppe 2D-objekter til 3D, må du først fjerne grupperingen av de valgte objektene.

Ikon Konverter til 3D

Konverter til 3D

Konverter til rotasjonsobjekt

Klikk her for å konvertere et valgt 2D-objekt til et 3D-rotasjonsobjekt. Du kan også velge flere 2D-objekter og konvertere dem til ett enkelt 3D-rotasjonsobjekt. For å konvertere en gruppe 2D-objekter til 3D, må du først fjerne grupperingen av de valgte objektene.

Ikon Konverter til rotasjonsobjekt

Konverter til rotasjonsobjekt

Perspektiv på/av

Klikk her for å slå perspektivvisningen på eller av.

Ikonperspektiv på/av

Perspektiv på/av

Supporter oss!