Belysning

Definer lyskilden for det valgte 3D-objektet.

Ikon Belysning

Belysning

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen (høyreklikk) og velg fanen Format → 3D-effekter → Lyssetting


Belysning

Bestem lyskilden for objektet i tillegg til fargen på lyskilden og på det omgivende lyset. Du kan angi opptil åtte forskjellige lyskilder.

Lyskilde

Klikk to ganger for å slå på lyskilden, og velg deretter en farge for lyset fra listen. Hvis du vil, kan du også angi fargen på lyset rundt, ved å velge en farge fra Omgivelseslys-boksen. Du kan også trykke på mellomromstasten for å slå lyskilden på eller av .

Ikon Lyset er på

Lyset er på

Ikon Lyset er av

Lyset er av

Fargevalg

Velg en farge for gjeldende lyskilde.

Velg farge i fargedialogvinduet

LibreOffice lar deg definere dine egne farger i todimensjonal grafikk og et nummerisk fargeovergangskart fra dialogen Velg farge.

Ikon

Klikk på knappen Fargeveljar i fanen Lyssetting i dialogen for 3D-effekter.

Omgivelseslys

Fargevalg

Velg en farge for omgivelseslyset.

Velg farge i fargedialogvinduet

LibreOffice lar deg definere dine egne farger i todimensjonal grafikk og et nummerisk fargeovergangskart fra dialogen Velg farge.

Ikon

Klikk på knappen Fargeveljar i fanen Lyssetting i dialogen for 3D-effekter.

Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning av endringene i lyskilden.

Bruk

Klikk her for å bruke egenskapene vist i dialogboksen på det valgte objektet.

Bruk ikon

Bruk

Oppdater

Klikk her for å vise alle egenskapene til det valgte objektet i dialogboksen.

Oppdater Ikon

Oppdater

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Konverter til 3-D

Bruk dette ikonet til å konvertere et valgt 2D-objekt til et 3D-objekt. Du kan også velge flere 2D-objekter og konvertere dem til ett enkelt 3D-objekt. For å konvertere en gruppe 2D-objekter til 3D, må du først fjerne grupperingen av de valgte objektene.

Ikon Konverter til 3D

Konverter til 3D

Konverter til rotasjonsobjekt

Klikk her for å konvertere et valgt 2D-objekt til et 3D-rotasjonsobjekt. Du kan også velge flere 2D-objekter og konvertere dem til ett enkelt 3D-rotasjonsobjekt. For å konvertere en gruppe 2D-objekter til 3D, må du først fjerne grupperingen av de valgte objektene.

Ikon Konverter til rotasjonsobjekt

Konverter til rotasjonsobjekt

Perspektiv på/av

Klikk her for å slå perspektivvisningen på eller av.

Ikonperspektiv på/av

Perspektiv på/av

Supporter oss!