Skygge

Angi skygge- og skyggealternativene for det valgte 3D-objektet.

Ikon Skyggelegging

Skyggelegging

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettmenyen (høyreklikk) for 3D-objektet og velg fanen Format → 3D-effekter → Skyggelegging


Skygge

Angi skyggetypen som skal legges på det valgte 3D-objektet.

Modus

Velg skyggemetoden du vil bruke. Flat skyggelegging tildeler en enkelt farge til en enkelt polygon på overflaten av objektet. Gouraud-skyggelegging blander farger på tvers av polygonene. Phong-skyggelegging gir gjennomsnittlig farge på hver piksel basert på piksler som omgir den, og krever mest prosessorkraft.

Skygge

Legger til eller fjerner en skygge fra det valgte 3D-objektet.

Ikon

3D-skygge på/av

Overflatevinkel

Angi en vinkel fra 0 til 90 grader for å kaste skyggen.

Kamera

Bestem kamerainnstillingene for det valgte 3D-objektet.

Avstand

Angi avstanden som skal være mellom kameraet og midten av det valgte objektet.

Brennvidde

Angi brennvidden til kameraet, der en liten verdi tilsvarer et "fiskeøye"-objektiv, og en stor verdi til et teleobjektiv.

Bruk

Klikk her for å bruke egenskapene vist i dialogboksen på det valgte objektet.

Bruk ikon

Bruk

Oppdater

Klikk her for å vise alle egenskapene til det valgte objektet i dialogboksen.

Oppdater Ikon

Oppdater

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Konverter til 3-D

Bruk dette ikonet til å konvertere et valgt 2D-objekt til et 3D-objekt. Du kan også velge flere 2D-objekter og konvertere dem til ett enkelt 3D-objekt. For å konvertere en gruppe 2D-objekter til 3D, må du først fjerne grupperingen av de valgte objektene.

Ikon Konverter til 3D

Konverter til 3D

Konverter til rotasjonsobjekt

Klikk her for å konvertere et valgt 2D-objekt til et 3D-rotasjonsobjekt. Du kan også velge flere 2D-objekter og konvertere dem til ett enkelt 3D-rotasjonsobjekt. For å konvertere en gruppe 2D-objekter til 3D, må du først fjerne grupperingen av de valgte objektene.

Ikon Konverter til rotasjonsobjekt

Konverter til rotasjonsobjekt

Perspektiv på/av

Klikk her for å slå perspektivvisningen på eller av.

Ikonperspektiv på/av

Perspektiv på/av

Supporter oss!