3D-effekter

Spesifiserer egenskapene til 3D-objekt(er) i gjeldende dokument eller konverterer et 2D-objekt til 3D.

For å bruke denne funksjonen …

Ikon 3d vindu

3D-effekter


Geometri

Justerer formen til det valgte 3D-objektet. Du kan bare endre formen til et 3D-objekt som ble opprettet ved å konvertere et 2D-objekt. For å konvertere et 2D-objekt til 3D, velg objektet, høyreklikk og velg Konverter - til 3D eller Konverter - til 3D-rotasjonsobjekt.

Geometriikon

Geometri

Skygge

Angi skygge- og skyggealternativene for det valgte 3D-objektet.

Ikon Skyggelegging

Skyggelegging

Belysning

Definer lyskilden for det valgte 3D-objektet.

Ikon Belysning

Belysning

Teksturer

Angi egenskapene til overflateteksturen for det valgte 3D-objektet. Denne funksjonen er bare tilgjengelig etter at du har påført en overflatetekstur på det valgte objektet. For raskt å bruke en overflatetekstur, åpne galleriet, hold nede Shift+ , og dra deretter et bilde til det valgte 3D-objektet.

Ikon Teksturer

Teksturer

Materiale

Endre fargen på det valgte 3D-objektet.

Ikon Material

Material

Bruk

Klikk her for å bruke egenskapene vist i dialogboksen på det valgte objektet.

Bruk ikon

Bruk

Oppdater

Klikk her for å vise alle egenskapene til det valgte objektet i dialogboksen.

Oppdater Ikon

Oppdater

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Konverter til 3-D

Bruk dette ikonet til å konvertere et valgt 2D-objekt til et 3D-objekt. Du kan også velge flere 2D-objekter og konvertere dem til ett enkelt 3D-objekt. For å konvertere en gruppe 2D-objekter til 3D, må du først fjerne grupperingen av de valgte objektene.

Ikon Konverter til 3D

Konverter til 3D

Konverter til rotasjonsobjekt

Klikk her for å konvertere et valgt 2D-objekt til et 3D-rotasjonsobjekt. Du kan også velge flere 2D-objekter og konvertere dem til ett enkelt 3D-rotasjonsobjekt. For å konvertere en gruppe 2D-objekter til 3D, må du først fjerne grupperingen av de valgte objektene.

Ikon Konverter til rotasjonsobjekt

Konverter til rotasjonsobjekt

Perspektiv på/av

Klikk her for å slå perspektivvisningen på eller av.

Ikonperspektiv på/av

Perspektiv på/av

Supporter oss!