Kolonneformat

Formaterer de valgte kolonnene.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen til en kolonneoverskrift i en databasetabell og velg Kolonneformat


Justering

Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells.

Supporter oss!