Kolonneformat

Formaterer de valgte kolonnene.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen til en kolonneoverskrift i en databasetabell og velg Kolonneformat


Justering

Angir justeringsalternativer for innholdet i den gjeldende cellen eller de valgte cellene.

Supporter oss!