Slett rader

Slett de valgte radene.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen til en radoverskrift i en åpen databasetabell og velg Slett rader


Denne kommandoen kan bare slås på når du trykker på Rediger-knappen på verktøylinjene «Tabelldata» eller «Standard».

Supporter oss!