Tabellegenskaper

Formater de valgte radene.

For å bruke denne funksjonen …

åpne sprettoppmenyen til en radoverskrift i en databasetabell og velg Tabellformat


Skrifteffekter

Specify the font effects that you want to use.

Supporter oss!