Tabellegenskaper

Formater de valgte radene.

For å bruke denne funksjonen …

åpne sprettoppmenyen til en radoverskrift i en databasetabell og velg Tabellformat


Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Skrifteffekter

Spesifiser skrifteffektene du vil bruke.

Supporter oss!