Datakilder

Dette avsnittet inneholder informasjon om utforsking og redigering av databasetabeller.

Databaseoversikt

note

Du kan ikke gÄ til datakildeutforskeren for en databasetabell som er Äpnet i utformingsvisning.


Datakildeutforsker

Kommandoene for datakildeleseren finnes pÄ tabelldatalinjen og i kontekstmenyer.

Velge dataposter

Trykk pÄ en radoverskrift eller bruk pil opp- og pil ned-tastene etter Ä ha valgt en rad

FĂžlgende tabell beskriver hvordan man velger enkeltelementer i datakildeutforskeren:

Utvalg

Handling

Datapost

Trykk pÄ radoverskrifta.

Flere dataposter eller fjern et utvalg

Hold nede shift eller og trykk for Ă„ velge flere filtere.

Kolonne

Klikk pÄ kolonneoverskriften

Datafelt

Trykk i datafeltet

Hele tabellen

Trykk pÄ radoverskrifta til kolonneoverskriftene


VerktÞylinjen «Tabelldata» (redigere databasetabeller)

Tabelldata

Lar deg redigere, legge til og slette dataposter fra databasetabellen.

Klippe ut, kopiere og lime inn data

Du kan klippe ut, kopiere og lime inn tabellfelter i Datakildevisningen. Datakildeutforskeren stÞtter ogsÄ at du drar og slipper tabellfelter eller enkel tekst og tall fra andre LibreOffice-filer.

Du kan ikke dra og slippe til «Ja/Nei»-, binÊre-, bilde-, eller telle-tabellfelter.

note

Dra og slipp virker bare i Redigerings-modus.


Tabelldatalinjen

Bruk tabelldatalinjen til Ă„ styre hvordan data vises.

Navigering i datakildeutforskeren

Bruk verktÞylinjen for «Skjemanavigasjon» nederst i datakildeutforskeren for Ä flytte mellom de ulike datapostene.

FĂžrste datapost

Ikon

GĂ„ til den fĂžrste posten i tabellen.

Forrige datapost

Ikon

GĂ„ til den forrige posten i tabellen.

Datapostnummer

Skriv inn nummeret til posten du vil vise, og trykk «Enter».

Neste datapost

Ikon

GĂ„ til den neste posten i tabellen.

Siste datapost

Ikon

GĂ„ til den siste posten i tabellen.

Ny datapost

Ikon

Setter inn en ny post i tabellen. Trykk asteriskknappen (*) nederst i tabellvisningen for Ä lage en ny post. Det blir da lagt til en tom rad pÄ slutten av tabellen.

Antall dataposter

Viser antall poster. For eksempel, "Post 7 av 9(2)" indikerer at to poster (2) er valgt i en tabell som inneholder 9 poster, og at markĂžren er i post nummer 7.

Organisere tabeller

For Ä fÄ tilgang til kommandoene for formatering av tabellen, hÞyreklikk pÄ en kolonneoverskrift eller en radoverskrift.

Tabellegenskaper

Formater de valgte radene.

RadhĂžyde

Endre hÞyden pÄ de valgte radene, eventuelt bare der markÞren stÄr.

Slett rader

Slett de valgte radene.

Kolonneformat

Formaterer de valgte kolonnene.

Kolonnebredde

Endre bredden pÄ de valgte radene, eventuelt bare der markÞren stÄr.

Skjul kolonner

Skjuler de valgte kolonnene. HÞyreklikk pÄ en kolonneoverskrift og velg Vis kolonner, for Ä vise skjulte kolonner.

Vis kolonner

Vis skjulte kolonner. Velg kolonnen du vil vise fra listen, eller trykk alle for Ă„ vise alle de skjulte kolonnene.

Supporter oss!