Datakilder

Dette avsnittet inneholder informasjon om utforsking og redigering av databasetabeller.

Databaseoversikt

note

Du kan ikke gå til datakildeutforskeren for en databasetabell som er åpnet i utformingsvisning.


Datakildeutforsker

Kommandoene for datakildeleseren finnes på tabelldatalinjen og i kontekstmenyer.

Velge dataposter

Trykk på en radoverskrift eller bruk pil opp- og pil ned-tastene etter å ha valgt en rad

Følgende tabell beskriver hvordan man velger enkeltelementer i datakildeutforskeren:

Utvalg

Handling

Datapost

Trykk på radoverskrifta.

Flere dataposter eller fjern et utvalg

Hold nede shift eller og trykk for å velge flere filtere.

Kolonne

Klikk på kolonneoverskriften

Datafelt

Trykk i datafeltet

Hele tabellen

Trykk på radoverskrifta til kolonneoverskriftene


Verktøylinjen «Tabelldata» (redigere databasetabeller)

Tabelldata

Lar deg redigere, legge til og slette dataposter fra databasetabellen.

Klippe ut, kopiere og lime inn data

Du kan klippe ut, kopiere og lime inn tabellfelter i Datakildevisningen. Datakildeutforskeren støtter også at du drar og slipper tabellfelter eller enkel tekst og tall fra andre LibreOffice-filer.

Du kan ikke dra og slippe til «Ja/Nei»-, binære-, bilde-, eller telle-tabellfelter.

note

Dra og slipp virker bare i Redigerings-modus.


Tabelldatalinjen

Bruk tabelldatalinjen til å styre hvordan data vises.

Navigering i datakildeutforskeren

Bruk verktøylinjen for «Skjemanavigasjon» nederst i datakildeutforskeren for å flytte mellom de ulike datapostene.

Første datapost

Ikon

Gå til den første posten i tabellen.

Forrige datapost

Ikon

Gå til den forrige posten i tabellen.

Datapostnummer

Skriv inn nummeret til posten du vil vise, og trykk «Enter».

Neste datapost

Ikon

Gå til den neste posten i tabellen.

Siste datapost

Ikon

Gå til den siste posten i tabellen.

Ny datapost

Ikon

Setter inn en ny post i tabellen. Trykk asteriskknappen (*) nederst i tabellvisningen for å lage en ny post. Det blir da lagt til en tom rad på slutten av tabellen.

Antall dataposter

Viser antall poster. For eksempel, "Post 7 av 9(2)" indikerer at to poster (2) er valgt i en tabell som inneholder 9 poster, og at markøren er i post nummer 7.

Organisere tabeller

For å få tilgang til kommandoene for formatering av tabellen, høyreklikk på en kolonneoverskrift eller en radoverskrift.

Tabellegenskaper

Formater de valgte radene.

Radhøyde

Endre høyden på de valgte radene, eventuelt bare der markøren står.

Slett rader

Slett de valgte radene.

Kolonneformat

Formaterer de valgte kolonnene.

Kolonnebredde

Endre bredden på de valgte radene, eventuelt bare der markøren står.

Skjul kolonner

Skjuler de valgte kolonnene. Høyreklikk på en kolonneoverskrift og velg Vis kolonner, for å vise skjulte kolonner.

Vis kolonner

Vis skjulte kolonner. Velg kolonnen du vil vise fra listen, eller trykk alle for å vise alle de skjulte kolonnene.

Supporter oss!