Justering

Angir justeringsalternativer for innholdet i den gjeldende cellen eller de valgte cellene.

For å bruke denne funksjonen …


Horisontalt

Velg det horisontale justeringsalternativet du vil bruke på celleinnholdet.

Standard

Justerer tall til høyre og tekst til venstre.

Merknadsikon

Hvis Standardinnstillingen er valgt, vil tall bli justert til høyre og tekst til venstre.


Venstre

Venstrejuster innholdet i den valgte cellen.

Knapper på formatlinjen:

Ikon Venstrejuster

Venstrejustert

Høyre

Høyrejuster innholdet i den valgte cellen.

Knapper på formatlinjen:

Ikon Høyrejuster

Høyrejustert

Midten

Midtstiller innholdet i cellen Horisontalt.

Knapper på formatlinjen:

Ikon Sentrert

Blokkjustert

Blokkjuster innholdet i cellen.

Knapper på formatlinjen:

Ikon Justert

Blokkjustert

Fylt

Gjentar celleinnholdet (tall og tekst) inntil det synlige området av cellen er fylt. Denne funksjonen virker ikke med tekst som inneholder linjeskift.

Fordeling

Justerer innholdet jevnt over hele cellen. I motsetning til Justified, justeres den den aller siste tekstlinjen også.

Innrykk

Innrykk fra venstre kant av cellen med mengden du angir.

Loddrett

Velg alternativet for loddrett justering du vil bruke på celleinnholdet.

Standard

Justerer celleinnholdet til bunnen av cellen.

Topp

Plasser innholdet øverst i cellen.

Knapper på formatlinjen:

Bunn

Plasser innholdet nederst i cellen.

Knapper på formatlinjen:

Ikon Juster bunn

Bunnjustert

Midt på

Plasser teksten midtstilt loddrett i cellen.

Knapper på formatlinjen:

Ikon Juster sentrert vertikalt

Midtstilt loddrett

Blokkjustert

Justerer innholdet i cellen til øvre og nedre cellekanter.

Fordeling

Samme som Justert, med mindre tekstretningen er vertikal. Da oppfører den seg på samme måte enn horisontal Fordelt-innstilling, det vil si at den aller siste linjen også er justert.

Tekstretning

Innstillinger for tekstorientering for celleinnholdet.

Klikk på hjulet for å angi tekstretningen.

Grader

Skriv inn rotasjonsvinkelen fra 0 til 360 for teksten i de valgte cellene.

Referansekant

Angi cellekanten du vil skrive den roterte teksten fra.

  1. Tekstutstrekning fra nederste cellekant: Skriver den roterte teksten fra nederste cellekant og utover.

  2. Tekstutstrekning fra øverste cellekant: Skriver den roterte teksten fra øvre cellekant og utover.

  3. Tekstutstrekning inne i celler: Skriver den roterte teksten kun inne i selve cellen.

Loddrett stablet

Midtstill tekst loddrett.

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Asiatisk utformingsmodus

Denne avmerkingsboksen er bare tilgjengelig hvis støtte for asiatisk språk er aktivert og tekstretningen er satt til vertikal. Justerer asiatiske tegn hverandre under hverandre i de valgte cellene. Hvis cellen inneholder mer enn én tekstlinje, blir linjene konvertert til tekstkolonner som er ordnet fra høyre til venstre. Vestlige tegn i den konverterte teksten roteres 90 grader til høyre. Asiatiske tegn roteres ikke.

Egenskaper

Bestem tekstflyten i en celle.

Bryt tekst automatisk

Pakker tekst inn på en annen linje ved cellegrensen. Antall linjer avhenger av bredden på cellen. Hvis du vil angi et manuelt linjeskift, trykker du på +Enter i cellen.

Sette inn linjeskift i celler

Orddeling er slått på

Aktiverer orddeling for tekstinnpakning til neste linje.

Forminsk for å passe til cellestørrelse

Reduserer den synlige størrelsen for skrifta, slik at innholdet i cellen får plass med den gjeldende cellebredden. Du kan ikke bruke denne kommandoen for en celle som inneholder linjeskift.

Supporter oss!