Radhøyde

Endre høyden på de valgte radene, eventuelt bare der markøren står.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Rad → Høyde

Åpne sprettoppmenyen til en radoverskrift i en åpen databasetabell og velg Radhøyde


Høyde

Skriv inn høyden du vil ha på radene.

Standardverdi

Justerer radhøyden til størrelsen basert på standardmalen. Eksisterende innhold kan vises vertikalt beskåret. Høyden øker ikke lenger automatisk når du legger inn større innhold.

Supporter oss!