Radhøyde

Endre høyden på de valgte radene, eventuelt bare der markøren står.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Rad → Høyde

Åpne sprettoppmenyen til en radoverskrift i en åpen databasetabell og velg Radhøyde


Høyde

Skriv inn høyden du vil ha på radene.

Standardverdi

Adjusts the row height to the size based on the default template. Existing contents may be shown vertically cropped. The height no longer increases automatically when you enter larger contents.

Supporter oss!