Tema

Legger til farger på den valgte hovedsiden.

Generell

Navn

Angir et navn for dette hovedsidetemaet.

Fargesett

Navn

Angir et navn for dette settet med farger.

Bakgrunn - Mørk 1

Angir den første mørke fargen som skal brukes som mørk bakgrunn, vanligvis svart.

Tekst - Lys 1

Angir den første lyse fargen som skal brukes som lys tekst, vanligvis hvit.

Bakgrunn - Mørk 2

Angir den andre mørke fargen som skal brukes som mørk bakgrunn. Dette er vanligvis mørkt, men ikke helt svart.

Tekst - Lys 2

Angir den andre lyse fargen som skal brukes som lys tekst. Dette er vanligvis lys, men ikke helt hvit.

Aksent 1

Første egendefinerte farge. Dette er vanligvis mørkt nok til at lys tekst er lesbar når den egendefinerte fargen brukes som bakgrunnsfarge.

Aksent 2

Andre egendefinerte farge.

Aksent 3

Tredje egendefinerte farge.

Aksent 4

Fjerde egendefinerte farge.

Aksent 5

Femte egendefinerte farge.

Aksent 6

Sjette egendefinerte farge.

Hyperlenke

Farge brukt for Hyperlenker som ikke følges.

Fulgt Hyperlenke

Farge brukt for fulgte hyperlenker.

Supporter oss!