Tekstkolonner

Legger til kolonner i teksten i det valgte tegneobjektet.

Antall kolonner

Angir hvor mange kolonner som skal brukes til å legge ut tegneobjektets tekst.

Avstand

Angir mellomrommet mellom kolonnene.

Supporter oss!