Tekstanimasjon

Bruk en animasjonseffekt på teksten eller et valgt tegneobjekt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - - Tekstanimasjon-fanen.


Effekter for animeret tekst

Velg effekten som du vil bruke, og angi deretter egenskapene til effekten.

Effekter

Velg hvilken animasjonseffekt du vil bruke på teksten i det valgte tegneobjektet. For å fjerne en effekt velger du Ingen effekt.

Til venstre

Rull teksten fra høyre til venstre.

Ikon

Pil venstre

Til høyre

Rull teksten fra venstre til høyre.

Ikon

Pil høyre

Til toppen

Rull teksten nedenfra og opp.

Ikon

Pil opp

Til bunnen

Rull teksten ovenfra og ned.

Ikon

Pil ned

Egenskaper

Start inne i

Brukes til å gjøre teksten inne i et tegneobjekt synlig.

Tekst synlig ved avslutning

Teksten vil fortsatt være synlig etter at denne effekten er lagt til.

Animationseffekter

Angi gjentakelsesinnstillinger for animasjonseffekten.

Sammenhengende

Kjør animasjonseffekten kontinuerlig. For å angi hvor mange ganger effekten skal kjøres, fjern krysset for dette valget og skriv inn et tall i boksen Sammenhengende.

Sammenhengende-boksen

Angi hvor mange ganger animasjonseffekten skal gjentas.

Stegverdi

Angi stegverdien for rulling av teksten.

Bildepunkter

Mål stegverdien i antall bildepunkter.

Stegverdiboks

Angi hvor mange hakk av gangen teksten skal rulles.

Forsinkelse

Angi tiden som skal gå før effekten gjentas.

Automatisk

LibreOffice avgjør automatisk hvor lang tid det skal gå før en effekt blir kjørt på nytt. Du kan velge denne tiden manuelt ved å fjerne merket i avkryssingsboksen og så skrive inn en verdi i boksen Automatisk.

Automatisk-boks

Angi hvor lang pause det skal være før effekten gjentas.

Supporter oss!