Gå ut av gruppe

Avslutt redigeringen av enkeltelementer i et gruppeobjekt.Om du er i en nøstet gruppe, blir bare den nestede gruppen lukket.

For å bruke denne funksjonen …

Open context menu - choose Exit Group.

Icon Exit Group

Gå ut av gruppe


Supporter oss!