Gå ut av gruppe

Avslutt redigeringen av enkeltelementer i et gruppeobjekt.Om du er i en nøstet gruppe, blir bare den nestede gruppen lukket.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Fra kontekstmenyen:

Velg Gå ut av gruppe.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Draw - Gå ut av gruppe.

Fra verktøylinjer:

Ikon Gå ut av Gruppe

Gå ut av gruppe


Supporter oss!