Gå inn i gruppe

Åpne den valgte gruppen slik at du kan redigere hvert enkelt objekt. Hvis gruppen inneholder undergrupper kan du gjenta denne kommandoen på hver av dem. Denne kommandoen løser ikke opp gruppen permanent.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne kontekstmenyen - velg Bli med i Gruppe.

Ikon Bli med i Gruppe

Gå inn i gruppe


Tipsikon

For å velge et enkelt objekt i en gruppe, hold nede , og klikk deretter på objektet.


Supporter oss!