Gå inn i gruppe

Åpne den valgte gruppen slik at du kan redigere hvert enkelt objekt. Hvis gruppen inneholder undergrupper kan du gjenta denne kommandoen på hver av dem. Denne kommandoen løser ikke opp gruppen permanent.

For å bruke denne funksjonen …

Open context menu - choose Enter Group.

Icon Enter Group

Gå inn i gruppe


Tipsikon

To select an individual object in a group, hold down , and then click the object.


Supporter oss!