Løs opp gruppe

Bryter en gruppe opp i enkeltobjekter.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Fra kontekstmenyen:

Choose Ungroup.

Fra grensesnittet med faner:

Fra verktøylinjer:

Icon Ungroup

Løs opp gruppe


For å løse opp nestede grupper inne i en gruppe, må du gjenta denne kommandoen på hver undergruppe.

Supporter oss!