Løs opp gruppe

Bryter en gruppe opp i enkeltobjekter.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne kontekstmenyen - velg Opphev gruppering.

Ikon deaktivere gruppe

Løs opp gruppe


For å løse opp nestede grupper inne i en gruppe, må du gjenta denne kommandoen på hver undergruppe.

Supporter oss!