Grupper

Grupper de objektene du har valgt, slik at de kan behandles som et enkeltobjekt.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Format - Group - Group (text documents, spreadsheets).

Choose Shape - Group - Group (drawing documents).

Open context menu - choose Group - Group (form objects).

Icon Group

Gruppe


Egenskapene til enkeltobjekter blir beholdt selv etter at du har gruppert objektene. Du kan også lage nestede grupper, det vil si at du kan ha en gruppe inne i en annen.

Supporter oss!