Grupper

Grupper de objektene du har valgt, slik at de kan behandles som et enkeltobjekt.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Fra kontekstmenyen:

Velg Gruppe.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Draw - Grupper.

Fra verktøylinjer:

Ikon Gruppe

Gruppe


Egenskapene til enkeltobjekter blir beholdt selv etter at du har gruppert objektene. Du kan også lage nestede grupper, det vil si at du kan ha en gruppe inne i en annen.

Supporter oss!