Group

Grupper holder sammen valgte objekter, slik at de kan flyttes eller formateres som ett objekt.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Gruppe.

Fra kontekstmenyen:

Choose Group.

Fra grensesnittet med faner:

Choose Draw tab.

Fra verktøylinjer:

Icon Group

Gruppe


Arbeide med grupper

For å redigere enkeltobjekter i en gruppe, velg gruppen, høyreklikk og velg

Når du redigerer en gruppe, vil objektene som ikke er en del av gruppen være skyggelagt.

Bruk «Tab» og «Shift + Tab» for å bla gjennom objektene i en gruppe.

For å gå ut av en gruppe, høyreklikk og velg

Grupper

Grupper de objektene du har valgt, slik at de kan behandles som et enkeltobjekt.

Løs opp gruppe

Bryter en gruppe opp i enkeltobjekter.

Gå inn i gruppe

Åpne den valgte gruppen slik at du kan redigere hvert enkelt objekt. Hvis gruppen inneholder undergrupper kan du gjenta denne kommandoen på hver av dem. Denne kommandoen løser ikke opp gruppen permanent.

Gå ut av gruppe

Avslutt redigeringen av enkeltelementer i et gruppeobjekt.Om du er i en nøstet gruppe, blir bare den nestede gruppen lukket.

Supporter oss!