Som tegn

Forankre det valgte elementet som et tegn i den gjeldende teksten. Hvis høyden på det valgte elementet er større enn høyden på skrifta, vil høyden på linja øke.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Forankring → Som tegn


Supporter oss!