Som tegn

Forankrer det valgte objektet som et tegn i gjeldende tekst. Høyden på gjeldende tekstlinje utvides hvis objektet er over (og/eller under) grensen for det høyeste tegnet eller objektet i gjeldende tekstlinje.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Choose Format - Anchor - As Character.

Fra kontekstmenyen:

Choose Anchor - As Character.

Fra grensesnittet med faner:

Choose Image - Anchor menu - As Character.


Supporter oss!