Som tegn

Forankrer det valgte objektet som et tegn i gjeldende tekst. Høyden på gjeldende tekstlinje utvides hvis objektet er over (og/eller under) grensen for det høyeste tegnet eller objektet i gjeldende tekstlinje.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Anker - Som tegn.


Supporter oss!