Til ramme

Forankrer det valgte objektet til en omgivende ramme.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Anker - Til ramme.


Supporter oss!