Til ramme

Forankrer det valgte objektet til en omgivende ramme.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Choose Format - Anchor - To Frame.

Fra kontekstmenyen:

Choose Anchor - To Frame.

Fra grensesnittet med faner:

Choose Image - Anchor menu - To Frame.


Supporter oss!