Til celle

Forankre det valgte objektet til en celle. Ankertegnet blir vist i øverste venstre hjørne av cellen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Anker - Til celle.


Supporter oss!