Til celle

Forankre det valgte objektet til en celle. Ankertegnet blir vist i øverste venstre hjørne av cellen.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Choose Format - Anchor - To Cell.

Fra kontekstmenyen:

Choose Anchor - To Cell.

Fra grensesnittet med faner:

Choose Image - Anchor menu - To Cell.


Supporter oss!