Til avsnitt

Forankrer det valgte objektet til gjeldende avsnitt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Anker - Til avsnitt.


Objekter med dette ankeret kan plasseres i forhold til siden eller tekstområdet, så vel som avsnittet eller tekstområdet.

Ankerikonet vises i venstre sidemarg i starten av avsnittet.

note

Når et avsnitt brukes til posisjonering og avsnittet strekker seg over mer enn én side eller kolonne, vil posisjoneringsalternativer som refererer til et avsnittsområde eller avsnittstekstområde brukes bare på delen av avsnittet på siden eller kolonnen der ankeret er plassert.


Supporter oss!