Til avsnitt

Forankrer objektet til det gjeldende avsnittet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Forankring → Til avsnitt


Ankerikonet vises i venstre sidemarg i starten av avsnittet.

Supporter oss!