Til side

Forankrer det valgte objektet slik at det alltid forblir på gjeldende side.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Choose Format - Anchor - To Page.

Fra kontekstmenyen:

Choose Anchor - To Page.

Fra grensesnittet med faner:

Choose Image - Anchor menu - To Page.


Objekter med dette ankeret kan plasseres i forhold til hele siden eller i forhold til sidens tekstområde.

Plasseringen til det forankrede objektet på gjeldende side endres ikke ettersom innhold og sider legges til eller fjernes fra dokumentet.

Den gjeldende siden forblir i dokumentet, med gjeldende plassering i sidesekvensen, så lenge objektet er forankret til den siden.

Ankerikonet vises øverst i venstre hjørne på siden.

Supporter oss!