Anker

Viser forankringsalternativer for det valgte objektet.

For å bruke denne funksjonen …

For et valgt objekt velger du Format - Anker.

Høyreklikk på et valgt objekt - velg Anker.

Tegneobjektegenskaper-linjen eller Form Design-linje, klikk

Ikon Anker

Anker


Til side

Forankrer det valgte objektet slik at det alltid forblir på gjeldende side.

Supporter oss!