Forankring

Velg forankringsinnstillingene for det valgte objektet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Forankring

På fanen Skjemautforming, klikk

Ikon Anker

Endre forankring


Lar deg bytte mellom ulike måter å forankre et objekt til dokumentet på.

Til side

Forankre objektet til den gjeldende siden.

Supporter oss!