Til forgrunn

Flytt objektet foran teksten.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Still opp → Til forgrunn

Icon To Foreground

Til forgrunn


Lag

Supporter oss!