Flytt bakerst

Flytt det valgte objektet bakerst, slik at det ligger bak alle andre objekter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Still opp → Flytt bakerst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Still opp → Flytt bakerst (LibreOffice Draw)

Shift + + minustegnet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Still opp → Flytt bakerst (LibreOffice Impress)

Ikon Send Bakerst

Flytt bakerst


Lag

Supporter oss!