Flytt bakover

Flytt objektet ett nivå ned, nærmere bunnen av stabelen.

For å bruke denne funksjonen …

Fra verktøylinjer:

Icon Send Backward

Flytt bakover


Supporter oss!