Flytt bakover

Flytt objektet ett nivå ned, nærmere bunnen av stabelen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Draw)

+ minustegnet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Impress)

Ikon Send Bakover

Flytt bakover


Lag

Supporter oss!