Flytt framover

Flytt objektet ett nivå opp, nærmere toppen av stabelen.

For å bruke denne funksjonen …

Fra verktøylinjer:

Icon Bring Forward

Flytt framover


Supporter oss!