Flytt fremst

Flytt det valgte objektet fremst så det ligger foran alle andre objekter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Endre → Form → Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Draw)

Shift++plusstegnet (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Åpne sprettoppmenyen og velg Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Impress)

Ikon Flytt Fremst

Flytt fremst


Lag

Supporter oss!